Çanakkale Raporu
Binbaşı Halis Bey’in Savaş Notları Pdf İndir

Çanakkale Savaşı’nda önemli görevler üstlenen, karaya çıkan düşmanı karşılayan askerlerin komutanı olan Binbaşı Halis Beyin savaş sırasında tuttuğu günlük Çanakkale Savaşı’na dair önemli bilgiler içermekte ve o günlerin heyecanını, askerimizin cesaretini ortaya koymaktadır.

1908 yılında yüzbaşılığa terfi eden, Balkan Harbi’nin bitimine müteakip, 1914 yılında Çanakkale Muharebeleri’ne katılan Binbaşı Halis, bu muharebelerde önce Seddülbahir’de 27. Alay’ın 3. Tabur’unda bölük komutanı olarak bulundu.

24-25 Nisan 1915’teki Anzak çıkartmalarında, düşmanı ilk karşılayan komutanlardan birisi olan Halis Bey bu sıfatla Çanakkale Muharebeleri’nde gösterdiği kahramanlıktan dolayı ‘Liyakat Nişanı’ almıştır.

ÇANAKKALE RAPORU, Binbaşı Halis’in savaş sırasında tuttuğu notlardan, Enver, Esat ve Mustafa Kemal paşalardan gelen gizli emir ve raporlardan oluşmaktadır. Birinci el kaynak olması itibariyle, yerli ve yabancı tarihçiler için büyük önem arzeden bu eser Timaş Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Kitapta ayrıca ek olarak ilk defa yayınlanan Çanakkale Savaşı sırasında Osmanlı ordusu tarafından kullanılan haritalar ve Halis Beye ait özel fotoğraflar bulunmaktadır.

– – –

“Çanakkale Savaşı’yla ilgili ilk kaynaklarından biri Binbaşı Halis’in ÇANAKKALE RAPORU’dur. Savaşı an be an anlatan, siperlerde yaşananları olduğu gibi hissettiren emir ve raporlardan oluşan bu kitap, yerli, yabancı her Çanakkale Savaşı araştırmacısının, tarih okurunun başvuru kitabı olmalıdır.”

Prof. Dr. Haluk Oral

– – –

“Harp ceridelerini ihtiva eden bu eserin yeniden basılması askeri tarihe meraklı okuyucular ve askeri tarih öğrencileri için çok önemli bir yeri dolduracaktır. Hele bizim gibi tarih yazmaktan çok tarih yapmaya meraklı bir millet için çok daha önemlidir.”

Kenan Çelik

Askeri tarihçi ve araştırmacı

– – –

‘…beş İngiliz livasına karşı duran kuvvetim, şiddetli taarruzlarla zayiata uğrayan 57. Alay’dan, ikişer taburlu olan 27. ve 77. Alaylarla, gayri kabili istifade bulunan 72. Alay’dan ibaretti. Hakikaten 25 Nisan muharebesiyle Arıburnu cephesi muvaffakiyetinin temelini kuran, İngilizlerin bu cephede azmini kırıp plânını mahveden, bu kuvvetti.’ Bu sözler Mustafa Kemal’e aittir. Ben buna ek olarak, haddim olmayarak, Yüzbaşı Faik Efendi’nin, 3. Tabur Komutanı Halis (Ataksor) Bey’in, 57. Alay Komutanı Avni Bey’in adlarını belirterek katılmak istiyorum.

Dr. Selahattin Tansel

– – –